Działanie 6.2. Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej

Przykładowe rodzaje projektów:

I. Projekty dotyczące zakładów opieki zdrowotnej, regionalnych ośrodków diagnostycznych i terapeutycznych:

1.          Przebudowa, rozbudowa, modernizacja  obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia, w taki sposób aby dostosować je do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa.

2.           Przebudowa i wyposażenie sal operacyjnych.

3.            Dostosowanie obiektów do potrzeb pacjentów, w szczególności osób niepełnosprawnych.

4.            Modernizacja oraz zakup nowych sprzętów i aparatury medycznej.

5.     Zakup sprzętu i aparatury do diagnostyki i terapii, w szczególności chorób układu krążenia oraz chorób nowotworowych (między innymi mammografy, tomografy, sprzęt do angiografii inwazyjnej, sprzęt do koronarografii, sprzęt radiologiczny z możliwością tworzenia obrazów cyfrowych i możliwością analizy telemetrycznej, aparaty USG, aparaty EEG, aparaty EKG, aparaty do hemodializy, endoskopy z torem wizyjnym wraz z osprzętem do sterylizacji), a także na oddziały kardiologii, ortopedii, zakaźne, rehabilitacyjne, psychiatryczno-neurologiczne.

 

II. Projekty dotyczące lokalnych ośrodków zdrowia i ośrodków wczesnej interwencji:

1.          Przebudowa, rozbudowa, modernizacja obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia w taki sposób, aby dostosować je do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa.

2.            Przebudowa i wyposażenie sal zabiegowych.

3.            Dostosowanie obiektów do potrzeb pacjentów, w szczególności osób niepełnosprawnych.

4.             Modernizacja oraz zakup nowych sprzętów i aparatury medycznej m. in. sprzętu i aparatury do diagnostyki, terapii i rehabilitacji.

 

Priorytetowo traktowane będą zakłady opieki zdrowotnej posiadające kontrakty z instytucją finansującą publiczne świadczenia zdrowotne (NFZ) o znaczeniu strategicznym, udzielające wysoko specjalistycznych  i specjalistycznych świadczeń medycznych, w szczególności z zakresu kardiologii, onkologii, ortopedii, chorób zakaźnych oraz oddziały rehabilitacyjne i psychiatryczno-neurologiczne.

 

Typ beneficjentów

1.  Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia.

2.  Jednostki organizacyjne, w tym spółki prawa handlowego,  nie działające w celu osiągnięcia zysku utworzone przez jednostki wymienione w pkt 1, prowadzące działalność w zakresie ochrony zdrowia.

3.  Zakłady opieki zdrowotnej – opieka stacjonarna (szpitale), opieka ambulatoryjna (przychodnie i poradnie) dla których podmiotami tworzącymi są: samorząd województwa, powiat, gmina.

4.  Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej świadczące usługi medyczne w publicznym systemie ochrony  zdrowia.

5.  Regionalne Centra Krwiodawstwa.

6.  Organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku prowadzące statutową działalność w obszarze ochrony zdrowia.

 

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%)

90 % kosztów kwalifikowalnych

 

Minimalna / maksymalna wartość projektu

Min. 500 tys. zł kosztów kwalifikowanych / Max. – bez ograniczeń.

 

Minimalna/maksymalna kwota wsparcia

Nie dotyczy

KURSY WALUT (2015-05-27)
1 EURO4,1405 zł.
1 USD3,7906 zł.
1 CHF4,0014 zł.
1 GBP5,8407 zł.
100 JPY3,0812 zł.
źródło: NBP
WYSZUKIWARKA
SUBSKRYPCJA
(c) 2008 EuroEnter.pl,


e-mail: ekspert@euroenter.pl