Instytucja Zarządzająca RPO WK-P informuje, iż Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” ogłasza konkurs wniosków o dofinansowanie projektu w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Numer konkursu: …

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl