NABÓR nr VI/EFRR/2019 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania Cel ogólny I: Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023 CEL szczegółowy: I.1 Poprawa materialnej i…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl