NABÓR nr 6/2020
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”  
Numer naboru w GWA: RPPD.09.01.00-IZ.00-20-013/20 
CEL OGÓLNY I. Edukacja i aktywizacja mieszkańców na rzecz wspierana…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl