OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓWO UDZIELENIE WSPARCIA
NA OPERACJE REALIZOWANEPRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD
 NABÓR nr 12/2020/EFS
w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania “Puszcza Białowieska”
Cel główny III: Rozwój potencjału LGD
Cel…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl