Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020).
Konkursu nr RPDS.08.02.00-IP.02-02-437/22
Konkursu nie podzieliliśmy na rundy. Konkurs ma charakter horyzontalny, tzn. nabór wniosków…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl