MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 – 2027 ogłasza niekonkurencyjny nabór projektów do dofinansowania w ramach działania 1.1 Efektywność energetyczna, Typ projektu:…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl