INWESTYCJE W INNOWACJE ORAZ EKOLOGIĘ

Nie przepowiadamy przyszłości lecz prognozujemy możliwe warianty inwestycyjne za pomocą profesjonalnej analizy finansowej i ekonomicznej.

INNOWACYJNE USŁUGI DLA BIZNESU

Co dwie głowy to nie jedna.

Dlatego burze mózgów pozwalają podejmować najbardziej przemyślane decyzje.

Szyjemy usługi na miarę potrzeb naszych Klientów.

}

Skuteczne działanie

Podejmujemy się tylko projektów w których sukces uwierzymy.

Żyjemy sukcesami naszych Klientów.

R

Obsługa kompleksowa

Na każdym etapie realizacji inwestycji.

Od momentu wykonania biznes planu do rozliczenia końcowego projektu.

Szkolenia

Możesz sam napisać projekt.

Pokażemy Ci jak zrobić to najlepiej.

Aktualne konkursy

2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Ogłoszenie o naborze FEMA.02.04 -IP.01-002/23 Instytucja ogłaszająca nabór: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa (od 2 maja 2023 r.: ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa) Żródło: Nabory Fundusze...

6.11 Podmioty ekonomii społecznej

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 - 2027 z dniem 31.03.2023 r. ogłasza konkurs nr FEWP.06.11-IZ.00-001/23. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa...

Ścieżka SMART nabór FENG.01.01-IP.01-002/23

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU wprowadź nabór -  Ścieżka SMART w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, 1 Priorytet Wsparcie dla uzupełnienia.  Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Nie ma na co czekać, jeśli rozważasz inwestycję.

Na lata 2014-2020 Polska otrzymała fundusze europejskie z budżetu UE

(między innymi)

mld EURO łącznie

programy

mld EURO na politykę rolną