INWESTYCJE W INNOWACJE ORAZ EKOLOGIĘ

Nie przepowiadamy przyszłości lecz prognozujemy możliwe warianty inwestycyjne za pomocą profesjonalnej analizy finansowej i ekonomicznej.

INNOWACYJNE USŁUGI DLA BIZNESU

Co dwie głowy to nie jedna.

Dlatego burze mózgów pozwalają podejmować najbardziej przemyślane decyzje.

Szyjemy usługi na miarę potrzeb naszych Klientów.

}

Skuteczne działanie

Podejmujemy się tylko projektów w których sukces uwierzymy.

Żyjemy sukcesami naszych Klientów.

R

Obsługa kompleksowa

Na każdym etapie realizacji inwestycji.

Od momentu wykonania biznes planu do rozliczenia końcowego projektu.

Szkolenia

Możesz sam napisać projekt.

Pokażemy Ci jak zrobić to najlepiej.

Aktualne konkursy

4.10 Wspieranie procesów zarządzania migracjami zarobkowym

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr FERS.04.10-IP.06-001/24 na realizację projektów w ramach Działania 04.10 Wspieranie procesów zarządzania migracjami zarobkowymi Programu...

1.3 Kadry nowoczesnej gospodarki – Dostępność Dyrektywa EAA

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 01.03 Kadry nowoczesnej gospodarki, w Szczegółowym Opisie Priorytetów w ramach I Priorytetu „Umiejętności" Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, typ 1c...

Nie ma na co czekać, jeśli rozważasz inwestycję.

Na lata 2014-2020 Polska otrzymała fundusze europejskie z budżetu UE

(między innymi)

mld EURO łącznie

programy

mld EURO na politykę rolną