2.27 Laboratorium Innowatora

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w  Warszawie, ul. Pańska 81/83, (kod pocztowy 00-834) ogłasza nabór na wybór projektów do dofinansowania w ramach działania 2.27 FENG „Laboratorium Innowatora”   Żródło: Nabory Fundusze...

2.7 Adaptacje do zmian klimatu (1)

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu II....

8.16 Kształcenie zawodowe ZITy regionalne

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór Nr FEKP.08.16-IZ.00-054/23 w ramach: • Działania: 08.16 Kształcenie zawodowe ZITy regionalne, • Schematu: – Sposób wyboru projektów: konkurencyjny...

8.1 Rozwój edukacji i kształcenia

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (IZ FEdP) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+ w ramach:Priorytet VIII Fundusze na...