11.1 Wsparcie sektora zdrowia w kontekście pandemii COVID-19

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania Działania 11.1 Wsparcie sektora zdrowia w kontekście pandemii COVID-19 Nabór jest realizowany w ramach...

8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy (5)

Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020). Konkursu nr RPDS.08.02.00-IP.02-02-437/22 Konkursu nie podzieliliśmy na rundy. Konkurs ma charakter horyzontalny, tzn. nabór...