4.10 Wspieranie procesów zarządzania migracjami zarobkowym

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr FERS.04.10-IP.06-001/24 na realizację projektów w ramach Działania 04.10 Wspieranie procesów zarządzania migracjami zarobkowymi Programu...

Działanie 3.3 Transport miejski – IIT OPK

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 3 Fundusze europejskie dla transportu miejskiego, Działania 3.3...