8.1 Rozwój edukacji i kształcenia – tryb niekonkurencyjny

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (IZ FEdP) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach: Priorytet VIII Fundusze...

Priorytet 5. Pomoc techniczna

Nabór o numerze FEDR.05.01-IP.01-001/24 dla Priorytetu 5. Pomoc techniczna realizowany od dnia 26 lutego 2024 r. do 31 lipca 2029 r. przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pełniącą rolę Instytucji Pośredniczącej dla programu Fundusze Europejskie dla...

2.10 Gospodarka o obiegu zamkniętym

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu II....

8.8 Kształcenie zawodowe (1)

Zarząd Województwa Łódzkiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 ogłasza nabór nr FELD.08.08-IZ.00-001/24 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego...