Oferta

 • sporządzanie biznes planów oraz dokumentacji konkursowych programów na żywo w siedzibie EUROENTER.PL z użyciem nowoczesnych technik wizualizacji
 • sesje z techniką doskonalenia decyzji metodą burza mózgów
 • przygotowanie dokumentacji przetargowej
 • sporządzenie studium wykonalności projektu
 • sporządzenie wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków płatność
 • pozyskiwanie finansowania zewnętrznego
 • audyt projektu
 • analiza finansowa przedsięwzięcia inwestycyjnego
 • analiza ekonomiczna przedsięwzięcia inwestycyjnego
 • usługa doradcza w zakresie inwestycji w  energetykę odnawialną
 • konsultacje w siedzibie EUROENTER.PL -analiza możliwości pozyskania dofinansowania dla klienta
 • zarządzanie projektami
 • audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Nie ma na co czekać, jeśli rozważasz inwestycję.