Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór o dofinansowanie w ramach Działania 7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym – projekt pozakonkursowy realizowany przez Gminę Szczytno.

Żródło:Nabory Fundusze Europejskie, przejdź do strony 7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym„> 7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl