Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 8 OSI Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie Rozwój…

Żródło:Nabory Fundusze Europejskie, przejdź do strony 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian / 8.4.2 Adaptacja do zmian„> 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian / 8.4.2 Adaptacja do zmian

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl