Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-034/15 na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 9.1.5 w Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl