WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLUInstytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 ogłasza konkurs na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Osi Priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji,…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl