Nabór w ramach Działania 5.4 Ochrona bioróżnorodności – typ projektów – Opracowanie planów ochrony dla obszarów dla obszarów cennych przyrodniczo w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl