Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.08.05.00-IP.01-18-002/15
Wnioski o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII – Integracja Społeczna Działanie…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl