Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla Poddziałania 11.1.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-036/15.

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl