Program Interreg V-A Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020 
Nabór otwarty jest dla wszystkich priorytetów.  
Ogłoszenie o naborze w j. angielskim dostępne na stronie:
www.southbaltic.eu
http://2014-2020.southbaltic.eu/index/
Językiem oficjalnym…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl