Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów aktywizacji zawodowej osób młodych, w wieku do 29. roku życia, pozostających bez pracy, zamieszkujących w subregionie elbląskim – konkurs numer POWR.01.02.02-IP.18-28-002/15…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl