Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.09.06.02-IP.01-18-003/15 na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl