Nabór wniosku Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej na realizację projektu w trybie pozakonkursowym z zakresu usług wsparcia gospodarki społecznej.Instytucją Organizującą Konkurs jest Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy – Filia we Wrocławiu, Al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl