WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLUInstytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 ogłasza nabór pozakonkursowy na projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Osi Priorytetowej VIII…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl