Nabór w programie współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020  
oś priorytetowa I Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl