Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne
Konkurs zamknięty nr RPLU.07.01.00-IZ.00-06-002/15

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl