Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkurs zamknięty na składanie wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.2 Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych.

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl