Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkurs zamknięty na składanie wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Obszar Gór Świętokrzyskich,…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl