Zarząd Województwa Lubelskiego jako Instytucja Zarządzająca RPO WL w dniu 25 listopada 2015 r. ogłasza konkurs RPLU.09.04.00-IZ.00-06-001/15. Czynności związane z przeprowadzeniem konkursu podejmuje Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl