Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zapraszado składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl