Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie pozakonkursowym, w ramach Działania 5.2 Transport kolejowy, Poddziałanie 5.2.2 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich.

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl