Nabór w programie współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020 w ramach III osi priorytetowej Edukacyjna transgraniczna.

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl