Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, 25-007 Kielce, ul. H. Sienkiewicza 27 wzywa w trybie pozakonkursowym Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, nr wezwania…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl