Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji jako Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) ogłasza konkurs nr POWR.02.18.00-IP.05-00-001/15 w ramach działania 2.18 Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl