Ministerstwo Rozwoju ogłasza nabór wniosków w programie współpracy Interreg Polska–Saksonia 2014-2020: oś priorytetowa IV – Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny.
Wnioski można składać w okresie 4 stycznia – 1 marca 2016 r. w siedzibie Wspólnego…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl