Konkurs ogłasza Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Naboru wniosków od 25.01.2016.

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl