Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl