Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
jako Instytucja Pośrednicząca
w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020
ogłasza konkurs w ramach
działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl