Zarząd Województwa Lubuskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 (z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra) ogłasza konkurs Nr RPLB.10.01.00-IZ.00-08-P01/16 w ramach RPO – Lubuskie 2020…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl