Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu (WUP) jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) ogłasza w dniu 8 stycznia 2016 r. nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy z terenu…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl