W dniu 12 stycznia 2016 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłosił nabór projektów powiatowych urzędów pracy z terenu województwa małopolskiego, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl