Nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy województwa śląskiego, współfinansowanych z EFS w ramach poddziałania 1.1.1 PO WER.
Ogłoszenie zostało opublikowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl