Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla poddziałania 11.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2014-2020.
Ogłoszenie zostało opublikowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl