Nabór wniosków został uruchomiony dla drugiej osi priorytetowej Programu „Zrównoważony transport transgraniczny”, Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl