Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna (POPT) ogłasza nabór wniosków w trybie pozakonkursowym w zakresie zapewnienia niezbędnych warunków gwarantujących sprawne działanie instytucji systemu realizacji Umowy Partnerstwa.

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl