Nabór w ramach Działania 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu – typ projektów – Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl