Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl