Nabór w ramach Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Podziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT- typ projektów – Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT – Ścieżki i infrastruktura rowerowa…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl