Nabór wniosków na projekty na rzecz integracji społeczno- zawodowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i/lub w zakresie wsparcia służącego poprawie dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej realizowanych przez podmioty, o…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl