W dniach 2-16 lutego 2016 r. w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 prowadzony jest nabór projektów do dofinansowania. Nabór ma tzw. charakter zamknięty – dotyczy projektów parasolowych.

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl