Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) ogłasza nabór nr RPWP.06.01.00-IZ-00-30-001/16 projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy z terenu województwa…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl