Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+) z dniem 05.02.2016 r. ogłasza konkurs nr RPWP.08.01.01-IZ-00-30-001/16 w ramach Poddziałania 8.1.1 Edukacja przedszkolna. Ogłoszenie zostało…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl